Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Identità della Piattaforma

Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1522
  •   -  Open Courses70
  •   -  Registration required1197
  •   -  Closed courses255
  • 17585
  •   -  Insegnanti393
  •   -  Studenti17192
  •   -  Utente Ospite0