Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Identità della Piattaforma

Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1590
  •   -  Open Courses72
  •   -  Registration required1245
  •   -  Closed courses273
  • 17317
  •   -  Insegnanti400
  •   -  Studenti16917
  •   -  Utente Ospite0