Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Fiche d'identité de la plateforme

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1522
  •   -  Open Courses70
  •   -  Registration required1197
  •   -  Closed courses255
  • 17585
  •   -  Enseignants393
  •   -  étudiants17192
  •   -  Utilisateur Visiteur0