Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Fiche d'identité de la plateforme

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1583
  •   -  Open Courses71
  •   -  Registration required1249
  •   -  Closed courses263
  • 17194
  •   -  Enseignants401
  •   -  étudiants16793
  •   -  Utilisateur Visiteur0