Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Identität der Plattform

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Open eClass 3.14.1»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1522
  •   -  Open Courses70
  •   -  Registrierung notwendig1197
  •   -  Geschlossene Kurse255
  • 17585
  •   -  Dozenten393
  •   -  Studenten17192
  •   -  Gast Benutzer0