Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Identität der Plattform

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Open eClass 3.15»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1586
  •   -  Open Courses72
  •   -  Registrierung notwendig1253
  •   -  Geschlossene Kurse261
  • 16512
  •   -  Dozenten393
  •   -  Studenten16119
  •   -  Gast Benutzer0