Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Identität der Plattform

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Open eClass 3.14.1»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1590
  •   -  Open Courses72
  •   -  Registrierung notwendig1245
  •   -  Geschlossene Kurse273
  • 17317
  •   -  Dozenten400
  •   -  Studenten16917
  •   -  Gast Benutzer0