Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Identidad de la plataforma

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Open eClass 3.15»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1586
  •   -  Cursos abiertos72
  •   -  Registrarse como usuario1253
  •   -  Cursos cerrados261
  • 16513
  •   -  Formadores393
  •   -  Aprendices16120
  •   -  Usuario invitado0