Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Identidad de la plataforma

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Open eClass 3.14.1»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1590
  •   -  Cursos abiertos72
  •   -  Registrarse como usuario1245
  •   -  Cursos cerrados273
  • 17317
  •   -  Formadores400
  •   -  Aprendices16917
  •   -  Usuario invitado0