Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Identidad de la plataforma

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Open eClass 3.14.1»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1522
  •   -  Cursos abiertos70
  •   -  Registrarse como usuario1197
  •   -  Cursos cerrados255
  • 17585
  •   -  Formadores393
  •   -  Aprendices17192
  •   -  Usuario invitado0