Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Inscription

Scroll down for English

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Αν είστε φοιτητής/τρια συνδέεστε στην πλατφόρμα με τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό. Δε χρειάζεται να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αν είστε εκπαιδευτικό προσωπικό συνδέεστε στην πλατφόρμα με τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό. Στη συνέχεια θα στείλετε email στο eclass@uom.edu.gr που θα ζητάτε αναβάθμιση του λογαριασμού σας σε λογαριασμό εκπαιδευτή.

 

STUDENT / TEACHER LOGIN

Login as a STUDENT with your Institutional Account. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

After you login with your Institutional Account for the first time, please send an email to eclass@uom.edu.gr asking us to elevate the privileges of your account.