Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Επιλογή Τμήματος κατά την εγγραφή εκπαιδευτή
- Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 - 9:25 π.μ. -

Παρακαλούνται οι διδάσκοντες που εγγράφονται στην πλατφόρμα eClass κατά την εγγραφή να επιλέγουν το Τμήμα (Κατηγορία) στο οποίο ανήκουν και όχι το Τμήμα στο οποίο επιθυμούν να δημιουργήσουν Μάθημα. Υπάρχει άλλωστε η ελευθερία της δημιουργίας μαθήματος σε όλα τα Τμήματα.