Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Εγγραφή διδασκόντων Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 - 9:43 π.μ. -

Οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος συνδέονται στην πλατφόρμα με τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό, τον οποίο έχουν ενεργοποιήσει με την εγγραφή τους στο Ακαδημαϊκό Μητρώο (Διαδικασία URegister).

Οι νέοι διδάσκοντες που δεν ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος πρέπει να στείλουν αίτημα στο help@uom.gr