Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση Μαθημάτων / Διδασκαλίας Χειμερινής περιόδου 2023-2024
- Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 - 5:24 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές / αγαπητές φοιτήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε σταδιακά, βάσει της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών, η διαδικασία Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας για την τρέχουσα περίοδο 2023-24/ΧΕΙΜ. Βάσει απόφασης της ΜΟΔΙΠ η αξιολόγηση διεξάγεται ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει έως και τις 04/02/2024.

Αρχής γενομένης από φέτος, η διαδικασία θα είναι διαφορετική, καθώς θα χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες του νέου πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ που είναι διασυνδεδεμένο με το νέο Φοιτητολόγιο (UniTron).

Προϋπόθεση για την αξιολόγηση ενός μαθήματος αποτελεί να το έχετε δηλώσει για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο και η δήλωση έχει καταχωριστεί στο φοιτητολόγιο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των απαραίτητων διαπιστευτηρίων.

Η κατανομή των διαπιστευτηρίων για τη σύνδεση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα με τυχαίο τρόπο μέσω σύνδεσης στην Πύλη Φοιτητολογίου (https://sis-portal.uom.gr) και ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Αξιολόγηση» που εντοπίζεται στο κάτω αριστερά τμήμα της σελίδας.

Τονίζουμε ότι το πληροφοριακό σύστημα προστατεύει την ανωνυμία καθώς δεν διατηρεί στοιχεία που να επιτρέπουν τη συσχέτιση των συμμετεχόντων με την αξιολόγηση που συμπληρώνουν.

Ο σύνδεσμος «Αξιολόγηση» παραπέμπει στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, όπου εμφανίζεται λίστα με συνδέσμους για τις διαθέσιμες αξιολογήσεις Μαθημάτων / Διδασκαλίας που έχετε δηλώσει στην τρέχουσα περίοδο.

Σε περίπτωση που η λίστα «Διαθέσιμα Μαθήματα» είναι κενή, είτε εκκρεμούν κάποιοι έλεγχοι από το τμήμα σας για την έναρξη της διαδικασίας είτε έχετε δηλώσει όλα τα μαθήματα ως οφειλόμενα.

Πατώντας στο εικονίδιο  ανοίγει η τυπική φόρμα αξιολόγησης για το συγκεκριμένο Μάθημα / Διδάσκοντα.

Μπορείτε να επιλέξετε την καταλληλότερη απάντηση στις ερωτήσεις και, αν επιθυμείτε, να προσθέσετε και κάποιο σχόλιο.

Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενός Μαθήματος / Διδάσκοντα θα πρέπει να πατήσετε στο κουμπί «Καταχώριση Απαντήσεων» που βρίσκεται στο τέλος της φόρμας.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας!