Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες για τον Ιδρυματικό Λογαριασμό
- Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 - 10:50 π.μ. -

Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό.