Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Αδυναμία σύνδεσης λόγω λήξης κωδικού πρόσβασης Ιδρυματικού λογαριασμού
- Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 - 12:08 μ.μ. -

Οι χρήστες που ενεργοποίησαν τον λογαριασμό τους στο Uregister πριν από 5 χρόνια και στο διάστημα αυτό δεν προέβησαν σε αλλαγή του κωδικού uregister, δεν θα μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα καθώς και στις υπόλοιπες υπηρεσίες.

 
Η προκαθορισμένη πολιτική ασφάλειας επιβάλλει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης Uregister μετά από 4 χρόνια και 11 μήνες.
 
Αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να προχωρήσετε στον ορισμό ενός νέου κωδικού πρόσβασης μέσα από το https://mypassword.uom.gr/
 
Επισήμανση: Μετά την αλλαγή του κωδικού απαιτείται η ολοκλήρωση μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας συγχρονισμού, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει από 2 έως και 6 ώρες. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες.