Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Σύνδεση φοιτητών/τριών και εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 - 9:28 π.μ. -

Οι φοιτητές/τριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδέονται στην πλατφόρμα με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό τους, τον οποίο έχουν ενεργοποιήσει με την εγγραφή τους στο Ακαδημαϊκό Μητρώο (Διαδικασία URegister).

Οι επισκέπτες που δεν έχουν μόνιμη σχέση με το Πανεπιστήμιο, συνδέονται ως Επισκέπτες με τον τα στοιχεία του λογαριασμού που λαμβάνουν μετά από αίτημα στην πλατφόρμα.