Αξιολόγηση μαθήματος
- Thursday, June 6, 2024 at 8:32 PM -

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης; των μαθημάτων, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά. Σας παρακαλώ όλους να συμμετάσχετε στη διαδικασία και να αξιολογήσετε το μάθημα μας άμεσα γιατί η άποψη σας είναι σημαντική για το μέλλον και τη σημαντικότητα του μαθήματος. 

 

Σας ευχαριστώ