Πραγματοποίηση 6ης διάλεξης Θεωρίας - Τμήμα Β'
- Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 - 4:07 μ.μ. -

Καλησπέρα σας,

προς πληροφόρηση σας ανακοινώνετε η πραγματοποίηση της 5ης διάλεξης Θεωρίας του μαθήματος την 10/04/2024.

Θεωρία:
Τεχνολογία Αλληλεπίδρασης & Συσκευές αλληλεππίδρασης
Πολυμέσα - ήχος - εικονική πραγματικότητα, Στυλ αλληλεπίδρασης, Συστήματα συνεργασίας, Άτομα με ειδικές ανάγκες, Οτικοποίηση πληροφορίας

Κοκκινίδης Κων/νος