Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή (AIC401)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

Περιγραφή

Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό, AIC401).
Δ' εξάμηνο (κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής).

Εισαγωγή στη Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI).

Θεωρητική θεμελίωση.

Συσκευές αλληλεπίδρασης.

Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης.

Ανάλυση-Σχεδίαση διεπιφανειών.

Υλοποίηση διεπιφανειών.

Παρουσίαση βασικών εννοιών των Computer Graphics.

Εργαλεία και παραγωγή 2d - 3d γραφικών & animaton.

 

Γενικές πληροφορίες

Ώρες Γραφείου για Φοιτητές:
Κ. Κοκκινίδης: Δευτέρα 12:00-14:00  &  Πέμπτη 13:00-15:00
(ισχύουν μόνον έως το τέλος των διαλέξεων του εξαμήνου)
Διδασκαλία
Θεωρία:        Τμήμα Β  Δευτέρα 14:00-15:00 ------ Τμήμα Α, Δευτέρα 15:00-16:00
Εργαστήριο:  Τμήμα Α, Παρασκευή 13:00-15:00, Εργ. 234 (2ος όροφος)  Από: 'Α' - 'Μα' ή είναι ξενικό
                    Τμήμα Β, Πέμπτη & Παρασκευή 15:00-16:00, Εργ. 234 (2ος όροφος)  Από: 'Με' - 'Ω'

Η αξιολόγηση γίνεται για όλους τους φοιτητές με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία εξαίρεση (π.χ., παλαιοί και νέοι φοιτητές, και δεν ισχύουν οι εργασίες που είχαν παραδοθεί στο παρελθόν).
(α) Παράδοση & Παρουσίαση Ατομικών προγραμματιστικών εργασίας. Οι εργασίες μετράν έως +3 στον τελικό βαθμό.
(β) Γραπτή εξέταση κατά τις εξεταστικές περιόδους (το πολύ 7 θέματα, με δυνατό βαθμό από 0 έως 7).
Τελικός βαθμός είναι προφανώς το άθροισμα των (α) και (β), στρογγυλοποιημένο με τον κλασικό τρόπο.

Βιβλιογραφία

Ο,τιδήποτε διδαχθεί είτε κατά την διάρκεια των παραδόσεων (θεωρία), είτε στα εργαστήρια.
Βασική Βιβλιογραφία:
1. “Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή”, N.Αβούρη, Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, 2000.
2. “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ”, A.DIX, J.Finlay, G.Abowd, R.Beale, J.Finley, 3η έκδοση, Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας, 2007