Αναπληρώσεις της 3ης & 4ης διάλεξης θεωρίας για το Τμήμα Α'
- Τρίτη 9 Απριλίου 2024 - 10:25 π.μ. -

Καλημέρα σας,

η αναπλήρωση της 3ης διάλεξης (θεωρητική θεμελίωση Α') του Τμήματος Α΄θα λάβει χώρα την Δευτέρα 15 Απριλίου και ώρα 13:00-14:00 στην Αίθουσα 10.

Επίσης, η αναπλήρωση της 4ης διάλεξης (θεωρητική θεμελίωση Β') του Τμήματος Α΄θα λάβει χώρα την Δευτέρα 15 Απριλίου και ώρα 14:00-15:00 στην Αίθουσα 10.

Ευχαριστώ

Κοκκινίδης Κων/νος