Πραγματοποίηση 5ου Εργαστηρίου - Τμημάτων Α' & Β'
- Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 - 4:03 μ.μ. -

Καλησπέρα σας,

προς πληροφοόρηση σας ανακοινώνετε η πραγματοποίηση του 5ου Εργαστηρίου του μαθήματος την 05/04/2024.

Εργαστήριο:
3ds MAX - Polygon Modeling - Advance more...
Soft selection, Chamfer, Window-Crossing selection, Paint Selection, Attach, Bridge, Extrude, Smooth-Hard Edge.


Κοκκινίδης Κων/νος