Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Information regarding the processing of personal data when conducting written or oral examinations using electronic means

 

Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 - 9:43 π.μ. -

  Οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος συνδέονται στην πλατφόρμα με τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό, τον οποίο έχουν ενεργοποιήσει με την εγγραφή τους στο Ακαδημαϊκό Μητρώο (Διαδικασία URegister).

  Οι νέοι διδάσκοντες που δεν ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος πρέπει να στείλουν αίτημα στο help@uom.gr

 • - Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 - 9:41 π.μ. -

  Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  31 Ιανουαρίου 2024

   

  Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

  Συμμερίζεται την ανησυχία φοιτητών, διδασκόντων και της Ελληνικής κοινωνίας για το μέλλον της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα, ιδιαίτερα ενόψει της δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

  Επιφυλάσσεται να διατυπώσει τις απόψεις της επί του σχεδιαζόμενου νομοθετήματος αμέσως μετά την κατάθεσή του στη δημόσια διαβούλευση.

  Ενθαρρύνει τους φοιτητές να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την ανάδειξη της δυναμικής, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Διαφωνεί και καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την κατάληψη των πανεπιστημιακών χώρων, ως εκδήλωση απάδουσα στις δημοκρατικές παραδόσεις της Ελληνικής Πολιτείας.

  Απευθύνει έκκληση για άμεση διακοπή της κατάληψης και έναρξη του διαλόγου για τα προβλήματα και τις ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου.

  Κι αυτό γιατί:

  Η παρεμπόδιση του διδακτικού έργου και των εξετάσεων καταρρακώνει το κύρος του Δημόσιου Πανεπιστημίου ως χώρου διδασκαλίας και μάθησης, και πόρρω απέχει από τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των φοιτητών.

  Η αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές και στα εργαστήρια παρεμποδίζει την πορεία των ερευνητικών προγραμμάτων και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την διακοπή της ερευνητικής συνεισφοράς του Ιδρύματος.

  Η αναστολή των διοικητικών λειτουργιών οδηγεί σε επιβαρύνουσες καθυστερήσεις οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων με κύρια θιγόμενους τους φοιτητές και δευτερευόντως το πάσης φύσεως προσωπικό του.

  Για όλους αυτούς τους λόγους η κατάληψη οδηγεί σε απαξίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και αποτελεί την καλύτερη, αν και ψευδεπίγραφη, διαφήμιση για την ανάγκη δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων.

  Η Σύγκλητος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Ελληνική κοινωνία, έχει προβεί μέχρι σήμερα σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, παρά την αρρυθμία που έχουν προκαλέσει οι καταλήψεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε όλα τα Τμήματα οι απαιτούμενες 13 εβδομάδες διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου και θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να επιταχύνει την επιστροφή στην ακαδημαϊκή κανονικότητα. Μετά την επείγουσα Υπουργική εγκύκλιο της 25.01.2024, η Σύγκλητος καταλήγει στην απόφαση διεξαγωγής εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους, παρά τις ακαδημαϊκές και επιπλέον δυσκολίες που απορρέουν τόσο από τη φύση των εξ αποστάσεως μορφών εξέτασης όσο και από την αδυναμία προσέλευσης του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού στους χώρους του Πανεπιστημίου λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης.

  Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποφάσισε την έναρξη των εξετάσεων τη Δευτέρα 05.02.2024, σύμφωνα με τα ήδη ανακοινωθέντα προγράμματα εξετάσεων των Τμημάτων. Οι δύο πρώτες εβδομάδες της εξεταστικής θα μεταφερθούν στο τέλος της εξεταστικής περιόδου. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα συνεδριάσει εκ νέου της επόμενη εβδομάδα και θα επανεκτιμήσει την κατάσταση. 

 • - Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 - 12:50 π.μ. -

  Click here to view information regarding the processing of personal data when conducting written or oral examinations using electronic means