Ιστορία των ΜΜΕ στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια

ΒΛΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΡΩΝΙΔΟΥ

Περιγραφή

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απόκτηση γνώσεων

 

Αναμένεται ότι με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  1. Το ρόλο που έπαιξαν οι εφημερίδες των βαλκανικών λαών στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας και την προετοιμασία των εθνικών επαναστάσεων

  2. Τη λειτουργία του Τύπου ως ενημερωτικού μέσου τον 19ο και τον 20ο αιώνα στα Βαλκάνια

  3. Τη χρήση του Τύπου ως μέσου άσκησης πολιτικής επιρροής των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων προς τους ψηφοφόρους

  4. Τη χρήση του Τύπου ως μέσου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών φορέων και των κομμάτων

  5. Το ρόλο των εκδοτών και των δημοσιογράφων στη διαμόρφωση της πολιτικής αλλά και της δημόσιας διάταξης (agenda setting) των μέσων ενημέρωσης

  6. Το πώς λειτούργησε το ραδιόφωνο και η τηλεόραση ως μέσα ενημέρωσης και άσκησης κρατικής πολιτικής μέχρι τη δεκαετία του 1990

  7. Πώς να αναλάβουν θέματα εργασιών στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης των βαλκανικών λαών και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του θέματος.

  8. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Η εποχή του κυβερνητικού ελέγχου. Η χρήση του στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου και της Χούντας, καθώς και η χρήση του ραδιοφώνου για τη βελτίωση του πνευματικού επιπέδου στη μεταπολεμική περίοδο (1950-1966). Ο ενημερωτικός, ψυχαγωγικός και εκπαιδευτικός ρόλος της τηλεόρασης (1974-1988). Οι ραδιοπειρατές

 

Ημερολόγιο