Πρωτογενείς πηγές, ερμηνευτική πρακτική και κριτικές εκδόσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Περιγραφή
  • Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές έρχονται στο πρώτο εξάμηνο σε επαφή με τις σημαντικότερες πρωτογενείς πηγές (λεξικά, πραγματείες, μελέτες, αλληλογραφία κλπ.) του 18ου και 19ου αιώνα (σε ορισμένες περιπτώσεις και των αρχών του 20ου αιώνα), από πρωτοπόρους ερευνητές, εκτελεστές και συνθέτες (ενδεικτικά: J. Quantz, C. P. E. Bach, J. P. Kirnberger, L. Mozart, κλπ), ιδιαίτερα σε ότι αφορά ερμηνευτικά και στυλιστικά ζητήματα (μέτρο, ρυθμός, φράση, αρμονία, τέμπο, άρθρωση, βιμπράτο κλπ). Επίσης, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ιστορικά ενημερωμένη μουσική εκτέλεση. Στη συνέχεια εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε εκτελεστικό επίπεδο, προετοιμάζοντας μια μικρή συναυλία, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ερμηνεία τους με την διεξαχθείσα έρευνα.
  • Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές γνωρίζουν τα διάφορα είδη μουσικών εκδόσεων σε ιστορική προοπτική καθώς και τη σύγχρονη μεθοδολογία σε ότι αφορά τη δημιουργία μιας ιστορικά ενημερωμένης κριτι
Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο