Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΧΡΗΜ., 8o Εξ., Αγγλικά ΙV, Public Speaking, Εαρινό 2024 (LANG182)ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ENGLISH 4 0ΔΕ (Α-Μα) PUBLIC SPEAKING FOR UNIVERSITY STUDENTS: PRINCIPLES & PRACTICE (ΞΓ0104)ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΔΗΜΑΤΑΤΗ
English for International relations and economics (Δ26008, Δ16008-1)ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΧΙΛΗ
English III: English for Academic and Business Purposes- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Εξάμηνο Ζ') (LANG 160)ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ
English III: English for professional purposes (Με-Ω) (ΞΓ0103)ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΧΙΛΗ
English ΙV: Public speaking (Με-Ω) (ΞΓ0104)ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΧΙΛΗ
Italikà 2 (LANG179)Φραντσέσκα Πέρρη
ITALIKA 4 (LANG180)Φραντσέσκα Πέρρη
ITALIKA V (UNI418)Φραντσέσκα Πέρρη
Αγγλικά Ι ΕΚΠ (Α-Μα): Κατανόηση Ακαδημαϊκών Κειμένων και Λεξιλογίου (ΞΓ 0101)ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ
Αγγλικά Ι ΜΕΤ: Κατανόηση Ακαδημαϊκών Κειμένων και Λεξιλογίου (ΞΓ 0101)ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ
Αγγλικά ΙΙ ΕΚΠ (Α-Ω) και ΜΕΤ (Α-Ω): Ακαδημαϊκός Γραπτός Λόγος (ΞΓ 0102) (ΞΓ0102)ΚΛΕΙΩ ΡΙΖΟΥΛΗ-ΖΩΗ ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (LANG131)ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV (BSO191)ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (BSO189)ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (BSO190)ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
Αραβικα ΙI (LANG133)ΣΟΥΑΝΤ ΑΓΟΥΑΝΤ
Αραβικα ΙV (LANG135)ΣΟΥΑΝΤ ΑΓΟΥΑΝΤ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΕ (ΜΕ-Ω): ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ΞΓ 0205)ΚΛΕΙΩ ΡΙΖΟΥΛΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ III (Λ/ΧΡ) (ΞΓ0203)ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΔΕΣ (ΞΓ 4207)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΕΚΠ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV Λ/ΧΡ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΜΕΤ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΟΔΕ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΟΕ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
Γαλλικά για επαγγελματκούς σκοπούς ΟΔΕ ()ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΔΕΣ (ΞΓ 3208)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΕΚΠ (ΞΓ 0203)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΜΕΤ (ΞΓ 0203)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΟΔΕ (ΞΓ 0203)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΟΕ (ΞΓ 0203)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I ΛΧ (LANG140)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I ΟΔΕ (LANG139)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II ΟΕ (ECO194)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III OE (LANG141)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΔΕΣ (LANG145)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΕΚΠ (LANG146)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΛΧ (LANG143)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΜΕΤ (LANG144)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΔΕΣ (IES210)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΕΚΠ (ESP215)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΛΧ (FIN216)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΜΕΤ (MSA208)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΟΔΕ (BA216)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΟΕ (UNI318)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V ΟΔΕ (LANG165)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VI ΟΕ (LANG136)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΟΔΕ ()ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
Γερμανικά Ι (Για τα τμήματα ΔΕΣ, ΕΚΠ και ΜΕΤ) (LANG173)ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι OE (LANG138)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
Γερμανικά ΙV (για τα τμήματα ΔΕΣ, ΕΚΠ, ΜΕΤ) (LANG172)ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ
Γερμανικά ΙΙ (για τα τμήματα ΔΕΣ, ΕΚΠ, ΜΕΤ) (LANG171)ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ ΛΧ (FIN217)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ ΟΔΕ (BA217)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
Γερμανικα ΙΙΙ (Για τα τμήματα ΔΕΣ, ΕΚΠ και ΜΕΤ) (LANG174)ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ IV (ΞΓ0534)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΙΙ (ΞΓ0532)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΙΤΑΛΙΚΑ I ODE (LANG176)FRANCESCA PERRI
ΙΤΑΛΙΚΑ III (LANG177)FRANCESCA PERRI
ΙΤΑΛΙΚΑ V OΔE (LANG178)Φραντσέσκα Πέρρη
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ODE) ( ΞΓ0208-222)ΣΙΜΟΝΑ ΒΑΝΝΙΝΙ
Ξένη Γλώσσα για Επαγγελματικούς Σκοπούς (Ιταλικά) (ODE) (LANG164)ΣΙΜΟΝΑ ΒΑΝΝΙΝΙ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I (LANG113)ΜΙΡΑΝΤΑ - ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV (LANG112)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IΙ (LANG114)ΜΙΡΑΝΤΑ - ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V (LANG116)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI (LANG117)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (LANG115)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (BSO124)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (BSO125)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI (BSO283)ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΑΤΗ https://meet.google.com/pjo-dpph-sgs
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΒΣΑΣ (LANG132)ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΑΤΗ