Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ENGLISH 4 0ΔΕ (Α-Μα) PUBLIC SPEAKING FOR UNIVERSITY STUDENTS: PRINCIPLES & PRACTICE (ΞΓ0104)ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΔΗΜΑΤΑΤΗ
ENGLISH 4 (Λ/Χ, sem 8) PUBLIC SPEAKING FOR UNIVERSITY STUDENTS: PRINCIPLES & PRACTICE (LANG166)ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΔΗΜΑΤΑΤΗ
English III: English for Academic and Business Purposes- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Εξάμηνο Ζ') (LANG 160)ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ
English III: English for professional purposes (Με-Ω) (ΞΓ0103)ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΧΙΛΗ
OIKONOMIKO Β΄ΕΞ. (Με-Ω) ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ, SPRING 2023, Rannia Kokkinou (LANG169)ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
OIKONOMIKO, TOEFL iBT English Course (FALL 2023) ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (LANG163)ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ II (ΧΡΗΜ/ΛΟΓ), Εξάμηνο ΣΤ, (Α-Ω) : Academic writing (LANG157)ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ II, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α-Μα) / ΔΙΕΘΝ. ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ : Academic writing (LANG154)ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ IV (ΕΚΠ): ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (LANG156)ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Αγγλικά Ι (ΛΟΓ/ΧΡΗΜ) (Με-Ω): Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων (ΞΓ0101 )ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Αγγλικά Ι ΕΚΠ (Α-Μα): Κατανόηση Ακαδημαϊκών Κειμένων και Λεξιλογίου (ΞΓ 0101)ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ
Αγγλικά Ι ΛΟΓ/ΧΡΗΜ (Α-Μα): Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων (ΞΓ0101 )ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Αγγλικά Ι ΛΟΓ/ΧΡΗΜ (Με-Ω) (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023): Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΞΓ0101 )ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (Με-Ω)
Αγγλικά Ι ΜΕΤ: Κατανόηση Ακαδημαϊκών Κειμένων και Λεξιλογίου (ΞΓ 0101)ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ
Αγγλικά Ι ΟΙΚ-ΔΕΣ (Α-Μα): Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων ΞΓ0101  (ΞΓ0101 )ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (Α-Μα)
Αγγλικά Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Με-Ω) (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2022): Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων (ΞΓ0101 ) ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (Με-Ω) (ΞΓ0101 )ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (Με-Ω)
Αγγλικά ΙΙ ΕΚΠ (Α-Ω) και ΜΕΤ (Α-Ω): Ακαδημαϊκός Γραπτός Λόγος (ΞΓ 0102) (ΞΓ0102)ΚΛΕΙΩ ΡΙΖΟΥΛΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (LANG131)ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV (BSO191)ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (BSO189)ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (BSO190)ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΡΑΤΣΙ
Αραβικα ΙI (LANG133)ΣΟΥΑΝΤ ΑΓΟΥΑΝΤ
Αραβικα ΙV (LANG135)ΣΟΥΑΝΤ ΑΓΟΥΑΝΤ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΔΕ (ΜΕ-Ω): ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ΞΓ 0205)ΚΛΕΙΩ ΡΙΖΟΥΛΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ III (Λ/ΧΡ) (ΞΓ0203)ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΔΕΣ (ΞΓ 4207)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΕΚΠ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV Λ/ΧΡ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΜΕΤ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΟΔΕ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΟΕ (ΞΓ 0204)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
Γαλλικά για επαγγελματκούς σκοπούς ΟΔΕ ()ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΔΕΣ (ΞΓ 3208)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΕΚΠ (ΞΓ 0203)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΜΕΤ (ΞΓ 0203)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΟΔΕ (ΞΓ 0203)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΟΕ (ΞΓ 0203)ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I ΛΧ (LANG140)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I ΟΔΕ (LANG139)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II ΟΕ (ECO194)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III OE (LANG141)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΔΕΣ (LANG145)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΕΚΠ (LANG146)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΛΧ (LANG143)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III ΜΕΤ (LANG144)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΔΕΣ (IES210)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΕΚΠ (ESP215)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΛΧ (FIN216)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΜΕΤ (MSA208)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΟΔΕ (BA216)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ΟΕ (UNI318)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V ΟΔΕ (LANG165)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VI ΟΕ (LANG136)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΟΔΕ ()ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
Γερμανικά Ι (Για τα τμήματα ΔΕΣ, ΕΚΠ και ΜΕΤ) (LANG173)ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι OE (LANG138)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ ΛΧ (FIN217)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ ΟΔΕ (BA217)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΑΚΗ
Γερμανικα ΙΙΙ (Για τα τμήματα ΔΕΣ, ΕΚΠ και ΜΕΤ) (LANG174)ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ
ΔΕΣ ΣΤ'-English for International relations and economics (SPRING 2023) Rannia Kokkinou (LANG168)ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΕΚΠ Ι (Με-Ω) Αγγλική Γλώσσα, Χειμερινό Εξάμηνο 2023, ΚΟΚΚΙΝΟΥ (LANG175)ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ IV (ΞΓ0534)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΙΙ (ΞΓ0532)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΧΡΗΜ/ΚΗ ΣΤ΄ ΕΞ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ, SPRING 2024, Rannia Kokkinou (LANG170)ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΙΤΑΛΙΚΑ) (ODE) ( ΞΓ0208-222)ΣΙΜΟΝΑ ΒΑΝΝΙΝΙ
Ξένη Γλώσσα για Επαγγελματικούς Σκοπούς (Ιταλικά) (ODE) (LANG164)ΣΙΜΟΝΑ ΒΑΝΝΙΝΙ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I (LANG113)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV (LANG112)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IΙ (LANG114)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V (LANG116)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI (LANG117)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (LANG115)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (BSO124)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (BSO125)ΤΣΙΠΡΙΑΝ ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ ΣΟΥΤΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΒΣΑΣ (LANG132)ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΑΤΗ