Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
- Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 - 10:20 μ.μ. -

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων