Λογοτεχνική θεωρία και λογοτέχνες του 21ου αιώνα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι διττό: Από τη μία επιθυμεί να εισαγάγει τους
φοιτητές στη θεωρία της λογοτεχνία, και από την άλλη να τους μυήσει στη
λογοτεχνική θεωρία. Στο μάθημα επιλέγονται συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα
σύγχρονα, ει δυνατόν του 21 ου αιώνα ή αποσπάσματα μεγαλύτερων έργων και
επιχειρείται:
1/ Η κριτική παρουσίαση και συζήτηση του περιεχομένου τους σε συνάρτηση με τις
οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις του σήμερα
2/ Συνάρτησή τους με τη θεωρία της λογοτεχνίας, κατανόηση της εξέλιξης της
λογοτεχνικής έκφρασης. Συζήτηση για τον ρεαλισμό και το μεταμοντέρνο στη
λογοτεχνία
Η βιβλιογραφική έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά «γεγονότα» και η
συζήτηση πάνω σε αυτά αποτελεί επίσης ένα σημαντικό τμήμα του μαθήματος.
Επίσης προβλέπεται η παρακολούθηση και ο σχολιασμός συνεντεύξεων και
θεωρητικών έργων σημαντικών λογοτεχνών από τις υπό εξέταση περιοχές καθώς και
η κριτική προσέγγιση συγκεκριμένων «στιλ» λογοτεχνικής γραφής και συζήτηση για
τα υπέρ και τα κατά καθενός από

Περισσότερα  

Ημερολόγιο